Opći uvjeti poslovanja

Upiti i rezervacije prihvaćaju se putem naših web stranica (e-mail ili kontakt obrazac), poštom, faxom ili osobno na recepciji hotela/kampa/privatnog smještaja.

 

 • Gost garantira rezervaciju kreditnom karticom ili uplatom akontacije u iznosu od 200 € po sobi ili iznos po specifikaciji kojeg je dogovorio sa prodajnim odjelom hotela KIMEN.
 • Iznos akontacije je moguće uplatiti: ONLINE/ KREDITNIM KARTICAMA ili OFFLINE putem bankovne doznake, te osobno na recepciji hotela KIMEN.
 • Prijava u hotel – do 24,00 sati
 • Odjava iz hotela do 11,00 sati
 • Dodatni troškovi za zakašnjele odjave: naplaćuje se još 1 dodatni dan boravka
 • Navedene cijene u cjeniku važe za boravak u bilo kojem trajanju (od 1 dana pa na dalje).
 • Djeca u hotelu: od 3 do 12 godina (11,99) a za djecu od 12 godina se naplaćuje puna cijena (kao za odrasle).
 • Za bebe od 0 do 3 godina (2,99) može se unajmiti dječji krevetić
 • Konačni obračun se podmiruje na recepciji hotela prije odlaska, a za agencijske goste obračun 100% unaprijed.
 • Navedene cijene su informativne a hotel si zadržava pravo promjene.
 • Izmjena rezervacija moguća je samo u pisanom obliku Sektora prodaje tvrtke.
 • Hotel zadržava pravo odbiti rezervaciju u slučaju da gost ne podmiri troškove akontacije, u slučaju da zlouporabi sustav i u slučaju da je gost od prije svima poznat kao neplatiša ili problematičan.
 • Obavijest o načinu podnošenja prigovora
  Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14): obavještavamo potrošača da pritužbu na kvalitetu naših usluga može dostaviti u pisanom obliku na:
  Cresanka d.d., Varozina 25, 51557 Cres ili na e-mail adresu: cresanka1@ri.t-com.hr ili na fax: 051/571-163. Odgovor na Vaš prigovor dobit ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
 • Za dodatne informacije kontaktirajte Odjel prodaje:
  • tel: 00385 51 573 305,
  • hotelkimen@hotelkimen.com
Dodatne informacije:

ODJEL PRODAJE
tel: +385 51 573 305
hotelkimen@hotelkimen.com

Uvjeti otkaza rezervacije

 • Gost garantira rezervaciju uplatom akontacije u iznosu od 200 € po smještajnoj jedinici do najkasnije 14 dana prije dolaska gosta ili kreditnom karticom za online rezervacije na ovom webu, a rezervaciju držimo do 24:00 sati na dan dolaska.
 • Rezervaciju je moguće besplatno otkazati sve do 14 dana prije dolaska.
 • U slučaju otkaza rezervacije u razdoblju kraćem od 14 dana prije datuma dolaska, naplaćuje se cijeli iznos akontacije.
 • U slučaju nedolaska bez prethodnog otkaza rezervacije naplaćuje se ukupan iznos akontacije.
 • Izmjene na rezervaciji bez storno troškova su moguće do 14 dana prije dolaska. Za izmjene u razdoblju kraćem od 14 dana prije dolaska naplaćuju se storno troškovi prema kućnom redu.
Napomena:

Prilikom povrata akontacije/uplate na Vaš račun, Vaša banka će od uplaćenog iznosa zadržati bankarske troškove, koje snosite Vi.