Splošni pogoji poslovanja

Povpraševanja in rezervacije sprejemamo prek našega spletnega mesta (e-pošta ali obrazec za stik), po pošti, faksu ali osebno na recepciji hotela/kampa/zasebne nastanitve.

 • Gost jamči za rezervacijo s kreditno kartico ali plačilom akontacije v višini 200 € na sobo ali zneska po specifikaciji, za katerega se je dogovoril s prodajno službo Hotela Kimen.
 • Znesek akontacije je mogoče plačati: PREK SPLETA: S KREDITNO KARTICO ali FIZIČNO: prek bančnega nakazila ter osebno na recepciji Hotela Kimen.
 • Prijava v hotel – do 24. ure.
 • Odjava iz hotela – do 11. ure.
 • Dodatni stroški za prepozno odjavo: doplačilo 1 dodatnega dneva bivanja.
 • Navedene cene v ceniku veljajo za bivanje ne glede na trajanje (od 1 dneva naprej).
 • Otroci v hotelu: od 3. do 12. leta (11,99), za otroke, starejše od 12 let, se zaračuna polna cena (enako kot za odrasle).
 • Za dojenčke od 0–3 let (2,99) je mogoče najeti otroško posteljico.
 • Končni znesek se poravna na recepciji hotela pred odhodom; za agencijske goste se izvede 100-% obračun vnaprej.
 • Navedene cene so informativne, hotel pa si pridržuje pravico do spremembe.
 • Rezervacijo je mogoče spremeniti samo pisno, v dogovoru s prodajno službo podjetja.
 • Hotel si pridržuje pravico zavrniti rezervacijo, če gost ne poravna stroška akontacije, zlorabi sistem ali je znan kot neplačnik ali težaven.
 • Obvestilo o načinu vložitve pritožbe
Skladno z 10. členom Zakona o zaščiti potrošnikov (Uradni list 41/14) potrošnike obveščamo, da lahko pritožbo glede kakovosti naših storitev dostavijo pisno na naslov: Cresanka d.d., Varozina 25, 51557 Cres ali e-poštni naslov: cresanka1@ri.t-com.hr ali faks: 051/571-163. Pisni odgovor na pritožbo boste prejeli najpozneje v 15 dneh od dneva njenega prejema.
Dodatne informacije:

Tel: +385 51 573 305
E-mail: hotelkimen@hotelkimen.com

Pogoji odpovedi rezervacije

 • Gost jamči za rezervacijo s plačilom akontacije v višini 200 € na nastanitveno enoto do najpozneje 14 dni pred prihodom gosta ali s kreditno kartico za spletne rezervacije na tem spletnem mestu. Rezervacijo hranimo do 24. ure na dan prihoda.
 • Rezervacijo je mogoče brezplačno odpovedati vse do 14 dni pred prihodom.
 • Če boste odpovedali rezervacijo manj kot 14 dni pred prihodom, vam bomo zaračunali celoten znesek akontacije.
 • V primeru neprihoda brez predhodne odpovedi rezervacije vam bomo zaračunali celoten znesek akontacije.
 • Sprememba rezervacije brez stroškov storniranja je mogoča do 14 dni pred prihodom. Za spremembe v obdobju, krajšem od 14 dni, pred prihodom vam bomo zaračunali stroške storniranja glede na hišni red.
Opomba:

Pri vračilu akontacije/nakazila na vaš račun bo banka od plačanega zneska odštela stroške storitve, ki jih krijete vi.