Plaćanje kreditnim karticama

Ukoliko ste primili potvrdu o rezervaciji od strane hotela, molimo da ovdje izvršite plaćanje akontacije i troškova rezervacije putem kreditne kartice.

Ime

Prezime

Adresa

Grad

ZIP

Država:

Telefon

E-mail

Iznos

Postupak je slijedeći:
  1. popunite polja s osobnim podacima
  2. iznos akontacije za 1 hotelsku sobu iznosi: 1500,00 kn
  3. ili iznos koji ste dogovorili sa sektorom prodaje hotela Kimen
  4. kliknite na tipku “Nastavi s plaćanjem”
Kartice prihvata