ONLINE BOOKING

Objekt
Vrsta smještaja
Broj osoba
Broj djece (3-11)
Datum dolaska
Datum odlaska


Webcam


Karta hotela Kimen Preuzimanje brošure
Hotel Kimen Kako do nas Red plovidbe trajekata Sobe i cijene Zaštita prirode Multimedija Događanja Aktualno Rezervacija Knjiga dojmova Kontakt

Zaštita prirode

 

Stazom otočkih ptica

Period: od Travnja to Listopada
Broj sudionika: do 12 osoba
Provider: Neprofitna organizacija Eko-centar Caput Insulae, Beli , istraživački i obrazovni centar za očuvanje prirode
Tel/fax: +385 51 840 525
E-mail: caput.insulae@ri.t-com.hr
Web: www.supovi.hr

Prihodi se koriste za projekt zaštite bjeloglavog supa.
Vodič: Christian Fackelmann

Ponuda:

A. Jednodnevni program (8 sati)

Tijekom dana imati ćete priliku posjetiti nekoliko mjesta na sjevernom dijelu otoka i da biste saznali više o ptičjem svijetu otoka Cresa i upoznati neke od ptica koje čine ovaj otok tajnim mjestom promatrača ptice, kao što su: bjeloglavi sup, orao zmijar, bjelobrka grmuša i bjeloguze.

B. Tjedni program (6 dana)

Tjedni program omogućava vam detaljano promatranje ptica na različitim mjestima na otoku. Price koje možete promatrati su pobrojane niže.

Dan 1: Promatranje ptica u blizini Sisa, najvišeg vrha otoka. Nakon toga posjet eko-centru sa prezentacijom aktivnosti centra usmjerenih na zaštitu otoka i posebno na zaštitu bjeloglavih supova. Posjet izložbi, kao i teritoriju bjeloglavih supova.

Dan 2: Promatranje ptica u Tramuntani, na sjevernom dijelu otoka (stare hrastove šume i nasadi pistacija).

Dan 3: Promatranje ptica u središnjem dijelu otoka.

Dan 4: Izlet brodom duž istočne obale sjeverne polovice otoka u ornitološki rezervat KRUNA.

Dan 5: Izlet brodom duž istočne obale južne polovice otoka u ornitološki rezervat PODOKLADI.

Dan 6: Promatranje ptica u južnom dijelu otoka.

C. Individualni program

Ukoliko postoji interes za gledanje filmova ili slika divljih ptica (npr. hranjenje ili let bjeloglavih supova), promatranje pojedinih vrsta (npr. orao zmijar, suri orao, modrokos, bjelobrka grmuša, bjeloguza) ili kombiniranje promatranja ptica sa izletima ili razgledavanjem kulturnih vrijednosti rado čemo skrojiti individualni program za vas.

Poludnevni programi i izleti brodom su također dostupni

Uključeno:

  • besplatan ulaz na izložbe i na teritorij bjeloglavih supova
  • ornitolog

Potrebna oprema: dobre cipele, dalekozor, odjeća za sve vremenske prilike.

Područje: Planinski otok Cres je smješten u zapadnom dijelu Kvarnerskog arhipelaga. Najveći je otok na Jadranu te je ekološki jedinstven zbog najvećeg broja različitih biljaka (1500); među njima nalaze se mnoge endemske biljke koje su ostatak iz tercijarnog perioda ledenog doba. Danas je Cres najrijeđe naseljen otok na Jadranu, sa manje od 3000 stanovnika koji uglavnom žive od uzgoja ovaca, maslinarstva, ribarenja i od nedavno turizma

Do sada je identificirano 215 vrsta ptica na otoku Cresu, uključujući i 100 vrsta ptica gnijezdilica. Otok je posebno poznat među ornitolozima zbog bjeloglavih supova koji se gnijezde na liticama iznad mora duž istočne strane otoka (70 parova). Neka su gnijezda samo 10 metara iznad pobršine mora. Neobična raznolikost vodozemaca i reptila (7 vrsta vodozemaca, 10 vrsta zmija, 11 vrsta guštera i 2 vrste kornjača) pružaju optimalne životne uvjete za orlove zmijare, sure orlove, škanjce, sokolove i sove. Duboki kanjoni i špilje su sigurna gnijezdilišta sivih sokolova, sova, gavrana, modrokosa i ostalih ptica.

Na otvorenim šljunčanim plažama i pašnjacima grmljem borovnica postoje mogu se naći jarebice, bjeloguze, grmuše te razne vrste svračaka i ševa. Diljem otoka možete vidjeti i čuti sve tri vrste čiopa.

Na planinskim grebenima sjevernog dijela otoka (Tramuntana), koji je obrastao u hrastove šume, postoje brojne vrste ptica pjevica, uključujući razne vrste grmuša, sjenica, zeba, strnadica, velikih djetlića, vuga i vijoglava. Osim toga, brojni jeleni lopatari nastanjuju otok te se redovito mogu vidjeti na livadama, a jata dupina mogu se vidjeti sa obale.

Ptice koje možete vidjeti su: Škanjac osaš (Pernis apivorus), Orao zmijar (Circaetus gallicus), Bjeloglavi sup (Gyps fulvus), Suri orao (Aquila chrysaetos), Crna lunja (Milvus migrans), Jastreb (Accipiter gentilis), Kobac (Accipiter nisus), Eja močvarica * (Circus aeruginosus), Eja livadarka * (Circus pygargus), Orao štekavac * (Pandion haliaetus), Sivi sokol (Falco peregrinus), Sokol lastavičar (Falco subbuteo), Gavran (Corvus corax), Siva vrana (Corvus corone cornix), Čavka (Corvus monedula), Galeb klaukavac (Larus cachinnans), Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis), Pupavac (Upupa epops), Vuga (Oriolus oriolus), Leganj (Caprimulgus europaeus), Vijoglav (Jynx torquilla), Veliki djetlić (Dendrocopos major), Grlica (Streptopelia turtur), Pčelarica (Merops apiaster), Batokljun (Coccothraustes coccothraustes), Srnadica cikavica (Emberiza hortulana), Crnogrla strnadica (Emberiza zirlus), Dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus), Mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros), Šumska crvenrepka (Phoenicurus phoenicurus), Žuta pastirica (Motacilla flava), Bijela pastirica (Motacilla alba), Bijela čiopa (Apus melba), Smeđa čiopa (Apus palidus), Bjelobrka grmuša (Sylvia cantilans), Smeđoglavi batić (Saxicola rubetra), Zlatovrana (Coracias garrulus), Modrokos (Monticola solitarius), Rusi svračak (Lanius collurio), Svračak Veliki (Lanius excubitor).

* samo tijekom migracije ptica!!